En spikpistol är värt att satsa på om du ofta ska spika. Med en spikpistol blir jobbet gjort på bra mycket enklare och ergonomiskare sätt än med en hammare. Ett företag som erbjuder bra spikpistoler är Ergofast. Hos dem kan du även hitta:

  • Olika verktyg
  • Infästning
  • Installation
  • Träbyggnation
  • Ergofast service

Detta företag har flera spikpistoler, som drivs med hjälp av en kompressor. De har en hög driftsäkerhet samt att de är smidiga att använda.

Välja mellan olika spikpistoler

Om du har behov av en spikpistol, så kolla då på de spikpistoler som finns hos Ergofast. Dessa är alla ergonomiska i sin utformning. Det betyder att du kan använda dig av den utan att du känner av en allt för hög belastning av kroppen, även om du jobbar många timmar med den.

De spikpistoler som företaget har, de används tillsammans med en kompressor. Du kan arbeta med både 8 och 20 bars tryck. Deras MAX Powerlite spikpistoler ger väsentligt mindre rekyl vid användning och de väger mindre än ordinära spikpistoler med 8 bars tryck. Kompressorn har uttag för både 8 bar och 20 bar, så du kan välja att arbeta med både hög- och lågtrycksspikpistoler.

Få bra service av spikpistol och kompressor

Om du har en spikpistol och en kompressor från Ergofast, så kan du om du har behov av det, få service på dem vid behov. Det är då bara att lämna in dem på en av deras Pro Fastening Centres. Hos Ergofast kan du även hitta andra verktyg som du kan använda tillsammans med kompressorn.